Súvisiace materiály

Regulácia straty vody u púštnych živočíchov

Lekcia sa skladá z

Svetové púšte

Charakteristické znaky púští

Púštne prostredie

Ľadové púšte

Distribúcia celkovej telesnej vody v prípade plne hydratovanej ťavy

Formy adaptácie rosnice ploskohlavej na podmienky sucha

Formy adaptácie ťavy na púštne podmienky

Ako získavajú vodu púštne živočíchy

Tarbíkomyš

Metabolická voda

Obličkové mechanizmy zadržiavania vody

Črevné mechanizmy zadržiavania vody

Rýchlosť glomerulárnej filtrácie a množstvo prijatej vody

Príklady osmolality plazmy a moču

Zadržiavanie vody: obličkové a črevné mechanizmy

Vodné prostredie

Suchozemské prostredie

Púštne prostredie

Ochrana proti prehriatiu

Ochrana proti prehriatiu tela

Zmeny telesnej teploty ťavy počas dňa

Heterotermia

Ako dlho dokážu živočíchy prežiť bez vody?

Formy adaptácie slúžiace na zadržiavanie vody u púštnych živočíchov