Súvisiace materiály

Formy adaptácie slúžiace na zadržiavanie vody u púštnych živočíchov

Materiál patrí do

Regulácia straty vody u púštnych živočíchov