Súvisiace materiály

Regulácia straty vody u púštnych živočíchov

Lekcia sa skladá z

Púštne prostredie

Ako získavajú vodu púštne živočíchy

Ochrana proti prehriatiu

Heterotermia

Formy adaptácie slúžiace na zadržiavanie vodyu púštnych živočíchov