Súvisiace materiály

Prispôsobenie

Lekcia sa skladá z

Adaptácia (prispôsobenie) na prostredie

Sezónne zmeny

Denné zmeny