Súvisiace materiály

Biotopy

Lekcia sa skladá z

Rôzne biotopy

Parazity

Biotopy mokradí a saván

Zvieratá žijúce v polárnych oblastiach

Ryby

Chaluhy

Adaptácia koralov

Adaptácia na teplé, suché biotopy

Teplotné extrémy v púšťach

Lesný biotop - lasica

Pôdne organizmy