Súvisiace materiály

Prokaryoty – jednoduché organizmy bez jadra

Lekcia sa skladá z

Charakteristika prokaryotov (ríša Monera)

Štruktúra bakteriálnej bunky

Archeóny

Eubaktérie - pravé baktérie

Typy baktérií

Sinice

Ako baktérie získavajú energiu

Reprodukcia a genetická rekombinácia baktérií