Súvisiace materiály

Prokaryoty – jednoduché organizmy bez jadra

Lekcia sa skladá z

Klasifikácia organizmov

Metanogény

Kyslomliečne baktérie

Črievička

Muchotrávka červená

Datľovník

Živočíchy

Štruktúra prokaryotickej bunky

Rozdiely medzi prokaryotmi a eukaryotmi

Vlastnosti prokaryotov a eukaryotov

Štruktúra bakteriálnej bunky

Prokaryotická bunka

Štruktúra bakteriálnej bunky

Skupiny Archaea a ich výskyt

Archeóny

Metanogény na Marse

Príklady baktérií

Bakteriálne bunkové steny

Bakteriálna bunková stena a Gramovo farbenie

Eubaktérie – pravé baktérie

Bunková stena Gram-pozitívnych baktérií

Gram-pozitívne baktérie

Bunková stena Gram-negatívnych baktérií

Gram-negatívne baktérie

Gram-negatívne a Gram-pozitívne baktérie

Koky

Tyčinky

Vibriá

Spirily

Vlastnosti siníc

Štruktúra siníc

Sinice

Význam siníc

Metabolizmus baktérií

Ako baktérie získavajú energiu

Spôsoby výživy baktérií

Priečne delenie baktérií

Rozmnožovanie baktérií priečnym delením

Endospóry – pokojové štádium baktérií

Transformácia

Konjugácia

Transdukcia

Reprodukcia a genetická rekombinácia baktérií

Štádiá konjugácie u baktérií