Súvisiace materiály

Faktory ovplyvňujúce fotosyntézu

Lekcia sa skladá z

Vplyv fyzikálnych faktorov na rýchlosť fotosyntézy

Základné body

Intenzita svetla

Koncentrácia oxidu uhličitého

Teplota

Faktory ovplyvňujúce fotosyntézu

Adaptácia rastlín na svetelné podmienky

Engelmannov experiment - svetlo a fotosyntéza

Vláknitá zelená riasa – závitnicovka

Engelmannov experiment

Aeróbne baktérie

Spektrá fotosyntézy

Bunky závitnicovky

Spektrum účinku fotosyntézy

Adaptácia fotoautotrofov na vlnové dĺžky svetla

Výskum fotosyntézy

Fotosyntéza vo vodných rastlinách

Rastliny C3, C4 a CAM a ich spôsob fotosyntézy

Regulácia koncentrácie oxidu uhličitého pomocou rastlín

Kedy otvárajú svoje prieduchy?

Rozsah teplôt pre fotosyntézu

Arktické a horské rastliny

Rastliny mierneho podnebia

Tropické rastliny

Limitujúce faktory – teplota

Maximálna a minimálna teplota pre normálnu rýchlosť fotosyntézy

Rýchlosť fotosyntézy a vodná rovnováha rastliny

Význam vody pre fotosyntézu

Dostupnosť vody a rýchlosť fotosyntézy