Súvisiace materiály

Elektrofilná substitúcia

Lekcia sa skladá z

Elektrofilná substitúcia na aromatickom kruhu

Nitrácia benzénu

Použitie nitrozlúčenín

Alkylácia benzénu Friedel-Craftsovou metódou

Acylácia benzénu Friedel-Craftsovou metódou