Súvisiace materiály

Funkčné deriváty karboxylových kyselín

Lekcia sa skladá z

Deriváty karboxylovej kyseliny

Acylchloridy

Anhydridy kyselín

Estery

Vlastnosti esterov (1)

Vlastnosti esterov (2)

Príprava esterov

Amidy a nitrily

Skupina derivátov karboxylovej kyseliny