Súvisiace materiály

Funkčné deriváty karboxylových kyselín

Lekcia sa skladá z

Deriváty karboxylovej kyseliny

Typy derivátov karboxylovych kyselín

Nukleofilná acylová substitúcia

Deriváty karboxylovej kyseliny

Etanoyl chlorid

Syntéza acylchloridov

Názvy a vlastnosti acylchloridov

Reakcie tionylchloridu

Anhydrid kyseliny etánovej

Názvy a vlastnosti anhydridov kyselín

Príprava anhydridov kyselín

Anhydridy kyselín

Ester: metyletanoát

Ako sa tvoria estery?

Pomenovávanie esterov

Estery anorganických kyselín

Estery

Pomenovanie komplexných esterov

Fyzikálne vlastnosti esterov

Estery ako rozpúšťadlá

Vôňa esterov

Kyselinou-katalyzovaná hydrolýza

Zásadou-podporovaná hydrolýza

Vlastnosti etyletanoátu

Vlastnosti esterov (2)

Esterifikácia

Acylácia

Príprava esterov

Príprava aspirínu

Amidy - pomenovanie, príprava, reaktivita

Močovina

Nitrily –  syntéza, reaktivita

Amidy a nitrily

Skupina derivátov karboxylovej kyseliny