Súvisiace materiály

Plyny: zaobchádzanie a laboratórne pokusy

Lekcia sa skladá z

Zachytávanie plynov, ktoré vznikli pri chemických reakciách

Meranie objemu plynu počas rozkladu látky

Objem uvoľneného plynu počas reakcie tuhej látky s kvapalinou

Meranie objemu plynov v chemickom laboratóriu

Príprava kyslíka

Príprava oxidu uhličitého

Príprava kyslíka, vodíka a oxidu uhličitého

Dôkaz prítomnosti vodíka

Plyny v chemickom laboratóriu

Ako zaobchádzať s plynmi v chemickom laboratóriu

Plyny v chemickom laboratóriu

Použitie univerzálneho indikátorového papierika

Acidobázické vlastnosti plynov

Skúmanie acidobázických vlastností plynov

Elektrolýza vody

Príprava vodíka

Dôkaz prítomnosti oxidu uhličitého