Súvisiace materiály

Plyny: zaobchádzanie a laboratórne pokusy

Lekcia sa skladá z

Meranie objemu plynov v chemickom laboratóriu

Príprava kyslíka, vodíka a oxidu uhličitého

Dôkaz prítomnosti plynov

Ako zaobchádzať s plynmi v chemickom laboratóriu

Skúmanie acidobázických vlastností plynov