Súvisiace materiály

Brønsted-Lowryho teória kyselín a zásad. Autoprotolýza vody

Lekcia sa skladá z

Reakcia amoniaku s chlorovodíkom

Brønstedove kyseliny a zásady

Brønsted–Lowryho teória

Brønstedove kyseliny a zásady – zhrnutie

Reakcia amoniaku s vodou

Reakcia kyseliny octovej s vodou

Konjugované páry kyselina-zásada

Konjugované kyseliny a zásady

Reakcia plynného amoniaku s plynným chlorovodíkom

Acidobázické reakcie v bezvodom prostredí

Acidobázické reakcie v bezvodom prostredí

Bezvodé acidobázické reakcie

Vznik hydroxóniových a hydroxidových iónov

Autoprotolýza vody a konštanta Kv

Autoprotolýza vody

Iónový súčin vody Kv – zhrnutie

Koncentrácia vodíkových a hydroxidových iónov v čistej vode

Vzájomný vzťah koncentrácií vodíkových katiónov a hydroxidových aniónov