Súvisiace materiály

Brønsted-Lowryho teória kyselín a zásad. Autoprotolýza vody

Lekcia sa skladá z

Neutralizácia – nielen vo vodnom roztoku

Brønsted–Lowryho teória

Konjugované kyseliny a zásady

Bezvodé acidobázické reakcie

Autoprotolýza vody

Vzájomný vzťah koncentrácií vodíkových iónov a hydroxidových iónov