Súvisiace materiály

Acidobázické reakcie iónov kovov

Lekcia sa skladá z

Lewisova teória kyselín a zásad

Ióny kovov vo vodnom roztoku

Kyslá reakcia (hydrolýza) iónov kovov

Reakcia iónov kovov so zásadami

Reakcia akva-iónov s uhličitanmi