Súvisiace materiály

Praktický význam mólu

Lekcia sa skladá z

Reagujúce množstvá

Stechiometrické výpočty

Molárny objem (1)

Molárny objem (2)

Výpočet látkového množstva v danom objeme

Zmeny objemu pri reakciách plynov (1)

Zmeny objemu pri reakciách plynov (2)

koncentrácia látkového množstva

Výpočty zahŕňajúce koncentráciu (1)

Určenie koncentrácie roztoku titráciou