Súvisiace materiály

Acidobázická titrácia

Lekcia sa skladá z

Určenie koncentrácie kyseliny chlorovodíkovej

Určenie koncentrácie kyseliny chlorovodíkovej - zhrnutie

Chemická analýza

Titrácia ako analytická metóda

Titrácia kyseliny zásadou

Určenie častí titračnej aparatúry

Titrácia roztoku hydroxidu sodného

Presné určenie neznámej koncentrácie kyseliny/zásady titráciou

Uhličitan sodný ako štandardizovaný roztok

Štandardizácia roztoku kyseliny chlorovodíkovej

Určenie presnej koncentrácie hydroxidu sodného

Je táto kyselina akumulátora na niečo dobrá?

Určenie stavu autobatérie