Súvisiace materiály

Acidobázická titrácia

Lekcia sa skladá z

O čom je titrácia?

Titrácia ako analytická metóda

Titračná technika

Presné určenie neznámej koncentrácie kyseliny/zásady titráciou

Štandardné roztoky

Titrácia kyseliny akumulátora