Súvisiace materiály

Účinky drog, cigariet a alkoholu na organizmus

Lekcia sa skladá z

Lieky, ktoré pôsobia na nervovú sústavu

Opiáty

Účinky liekov na nervovú sústavu

Stimulanty

Halucinogény

Sedatíva

Inhaláty

Kanabinolové deriváty

Kofeín, nikotín a alkohol

Účinky užívania drog na nervovú sústavu

Drogy a závislosť

Ďakujem, neberiem drogy

Problém drogovej závislosti

Účinky fajčenia cigariet na ľudský organizmus

Toxické zložky tabakového dymu

Pasívne fajčenie

Fajčenie a ochorenia obehovej sústavy

Ochorenia pľúc spôsobené fajčením

Ochorenia spôsobené fajčením tabaku

Vznik rakoviny pľúc

Účinky alkoholu na ľudský organizmus

Účinky alkoholu na ľudský organizmus

Riadenie v opitosti

Alkoholizmus

Ochorenia spôsobené pitím alkoholu