Súvisiace materiály

Oko

Lekcia sa skladá z

Stigma, očná škvrna

Rozmanitosť stavby oka

Typy očí

Ako vidia svet včely medonosné?

Časti oka

Stavba oka

Ľudské oko – anatómia

Akomodácia oka

Ostrosť zraku

Ľudské oko – činnosť

Tyčinky a čapíky

Tyčinky, čapíky, iodopsín a rodopsín

Fotoreceptory

Sietnica

Sietnica stavovcov

Štruktúra sietnice

Zložitosť oka – sietnica

Videnie farieb

Daltonizmus

Farbosleposť

Farebné videnie

Typy farbosleposti

Vidíte tvary?

Dráha prenosu signálu bunkami tyčiniek

Absorpcia svetla pomocou rodopsínu - tvorba nervového podnetu

Prenos vizuálného signálu

Neurálne cesty pre zrak

Prenos nervových podnetov do mozgu prostredníctvom zrakového nervu

Poruchy zraku

Vplyv veku na očné choroby

Šedý zákal

Pracovná hygiena