Súvisiace materiály

Oko

Lekcia sa skladá z

Rôzne stavby oka

Ľudské oko – anatómia

Ľudské oko – činnosť

Fotoreceptory

Zložitosť oka – sietnica

Farebné videnie

Absorpcia svetla pomocou rodopsínu – vznik nervového podnetu

Prenos nervových podnetov do mozgu prostredníctvom zrakového nervu

Choroby a hygiena oka