Súvisiace materiály

Röntgenové žiarenie

Lekcia sa skladá z

Spektrum elektromagnetického žiarenia

Röntgenov pokus

Objavenie röntgenového žiarenia

Brzdné žiarenie

Brzdné žiarenie

Charakteristické žiarenie

Röntgenové spektrá prvkov – charakteristické žiarenie

Využitie röntgenového žiarenia

Röntgenové CT vyšetrenie

Röntgenové žiarenie

Využitie röntgenového žiarenia

Ionizujúce žiarenie

Prenikavosť a absorpcia röntgenového žiarenia

Absorpcia röntgenového žiarenia

Prenikavosť a absorpcia röntgenového žiarenia

Zmena intenzity röntgenového žiarenia

Difrakcia röntgenového žiarenia

Difrakcia röntgenového žiarenia

Difrakcia röntgenového žiarenia