Súvisiace materiály

Regulácia množstva a zloženia telesných tekutín v obličkách

Lekcia sa skladá z

Obsah vody v ľudskom tele

Rovnováha vody v ľudskom tele

Voda ako mazivo

Obličky - hlavný orgán vylučovacej sústavy človeka

Nefrón - neoddeliteľná súčasť obličky

Stavba vylučovacej sústavy

Vylučovacia sústava človeka

Stavba nefrónu

Stavba nefrónu

Umiestnenie nefrónu v obličke

Priečny rez obličkou

Časti nefrónu

Stavba a funkcia glomerulu

Glomerulus

Zložky glomerulárneho filtrátu a plazmy

Filtrácia

Tvorba glomerulárneho filtrátu

Obličková filtrácia

Opakovaná absorpcia v obličkových tubuloch

Opakovaná absorpcia v proximálnom tubule

Štádiá tvorby moču v nefróne

Tvorba moču v obličke

Vylučovanie

Filtrácia

Opakovaná absorpcia

Funkcie glomerulu

Opakovaná absorpcia v proximálnom tubule

Proximálny tubulus

Opakovaná absorpcia vody v proximálnom tubule

Veľké množstvo vody v organizme

Malé množstvo vody v organizme

Antidiuretický hormón

Opakovaná absorpcia vody

Vylučovanie ADH a koncentrácia soli

Zlyhanie obličky

Umelá oblička - dialyzačný prístroj

Umelé obličky

Zložky prenášané krvou