Súvisiace materiály

Zložky glomerulárneho filtrátu a plazmy

Materiál patrí do

Regulácia množstva a zloženia telesných tekutín v obličkách