Súvisiace materiály

Regulácia množstva a zloženia telesných tekutín v obličkách

Lekcia sa skladá z

Vylučovacia sústava človeka

Milióny nefrónov v jednej obličke

Glomerulus - miesto tvorby glomerulárneho filtrátu

Glomerulárna filtrácia

Aké množstvo glomerulárneho filtrátu sa vytvorí?

Opakovaná absorpcia a tubulárne vylučovanie

Opakovaná absorpcia vody v proximálnom tubule

Antidiuretický hormón

Umelé obličky a transplantácia obličky