Materiál patrí do

Nukleárna magnetická rezonančná (NMR) spektroskopia. Časť II.