Súvisiace materiály

Nukleárna magnetická rezonančná (NMR) spektroskopia. Časť II.

Lekcia sa skladá z

Protónové NMR spektrá s vysokým rozlíšením

Spôsoby väzby: väzba s ekvivalentnými 1H atómami

Spôsoby väzby: väzba s neekvivalentnými 1H atómami

Spôsoby väzby: 1H atómy na kyslíku a dusíku

Chemický posun a molekulová štruktúra

Použitie protónovej magnetickej rezonancie