Súvisiace materiály

Nukleárna magnetická rezonančná (NMR) spektroskopia. Časť II.

Lekcia sa skladá z

Protónové NMR spektrum etanolu

Kedy nastáva väzba?

Efekt spôsobený väzbou

Protónové NMR spektrá s vysokým rozlíšením

Typy multipletov

Dublet a triplet

Kvartet a iné multiplety: pravidlo 'n + 1'

Spôsoby väzby: väzba s ekvivalentnými atómami vodíka

Spektrum neznámej zlúčeniny

Protónové NMR spektrum1-chlórpropánu

Protónové NMR spektrum propanalu

Spôsoby väzby: väzba s neekvivalentnými atómami vodíka

Vodíkové atómy na kyslíku alebo dusíku obvykle netvoria väzbu so svojimi susedmi

Spôsoby väzby: vodíkové atómy na kyslíku a dusíku

Dôkaz rýchlej výmeny vodíkových atómov v hydroxylových skupinách

Chemický posun a elektronegativita

Názorné hodnoty chemických posunov

Rozsahy chemických posunov vodíkových atómov v organických molekulách

Chemický posun a molekulová štruktúra

Chemický posun pre organickú molekulu

Chemický posun pre organickú molekulu

Chemický posun pre organickú molekulu

Protónové NMR spektrum zlúčeniny A

Prečo sú vodíkové atómy, ktoré sa viažu na sp2 atómy uhlíka, neclonené?

Aké informácie môžeme získať z protónového NMR spektra?

Určenie štruktúry pomocou protónovej NMR spektroskopie: príklad

Použitie protónovej magnetickej rezonancie

MRI