Materiál patrí do

Infračervená spektrometria. Časť I.