Súvisiace materiály

Infračervená spektrometria. Časť I.

Lekcia sa skladá z

Určovanie molekulovej štruktúry

Spektroskopia a elektromagnetické žiarenie

Infračervené žiarenie používané v spektroskopii

Absorpcia infračerveného žiarenia

Zápis infračerveného spektra