Súvisiace materiály

Infračervená spektrometria. Časť I.

Lekcia sa skladá z

Model molekuly morfia

Chemické a praktické metódy

Stanovenie štruktúry chemickými metódami: príklad

Stanovenie molekulovej štruktúry

Spektroskopia a dávkovanie energie

Vlnová dĺžka, frekvencia a energia elektromagnetického žiarenia

Spektroskopia a elektromagnetické žiarenie

Elektromagnetické spektrum

Infračervené žiarenie

Infračervené žiarenie používané v spektroskopii

Vibrujúca väzba

Ako molekuly absorbujú infračervené žiarenie

Faktory, ktoré ovplyvňujú frekvenciu vibrácie väzby

Spôsoby vibrácie

Absorpcia infračerveného žiarenia

Infračervená spektrometria

Infračervené spektrum

Infračervený spektrometer

Spracovanie vzoriek

Zápis infračerveného spektra