Materiál patrí do

Absorpcia viditeľného svetla. Kolorimetria