Súvisiace materiály

Absorpcia viditeľného svetla. Kolorimetria

Lekcia sa skladá z

Čo je farba?

Farby zlúčenín kovov: s a p rady prvkov

Farby zlúčenín kovov: d-rady prvkov

Absorpčné spektrá

Využitie UV/viditeľnej spektrometrie: kolorimetria