Súvisiace materiály

Entropia

Lekcia sa skladá z

Spontánne zmeny a pravdepodobnosť

Entropia

Absolútne hodnoty entropie

Štandardná zmena entropie

Entropia a spontánne zmeny