Súvisiace materiály

Žiarenie telies

Lekcia sa skladá z

Prenos tepla

Vyžarovanie

Elektromagnetické vlny tepelného žiarenia

Jav vyžarovania

Absolútne čierne teleso

Absolútne čierne teleso

Absolútne čierne teleso

Stefan-Boltzmannov zákon

Celková intenzita vyžarovania

Stefan-Boltzmannov zákon

Energetické spektrum absolútne čierneho telesa

Energetické spektrum absolútne čierneho telesa

Wienov posuvný zákon

Wienov posuvný zákon

Vrchol na grafe intenzity vyžarovania

Vyžarovanie hviezd

Vyžarovanie hviezd

Sivé teleso

Jav vyžarovania

Fotovoltaický článok