Súvisiace materiály

Entropia ako miera neusporiadanosti sústavy

Materiál patrí do

Druhý termodynamický zákon