Súvisiace materiály

Druhý termodynamický zákon

Lekcia sa skladá z

Pojem entropia sústavy

Entropia a pravdepodobnosť prechodu sústavy do stavu s vyššou entropiou

Entropia ako miera neusporiadanosti sústavy

Entropia a premena kinetickej energie telesa na vnútornú energiu

Druhý termodynamický zákon pre tepelné stroje

Teplota absolútnej nuly

Perpetuum mobile