Súvisiace materiály

Funkcie s absolútnou hodnotou

Lekcia sa skladá z

Absolútna hodnota

Čo je to absolútna hodnota?

Definícia absolútnej hodnoty

Vlastnosti absolútnej hodnoty

Príklady

Funkcia absolútnej hodnoty

Funkcia absolútnej hodnoty – príklady

Riešenie rovnice s absolútnou hodnotou – algebraická metóda

Jednoduchá rovnica s absolútnou hodnotou

Rovnice s absolútnou hodnotou

Graf funkcie  g (x) = |f (x)|

Absolútna hodnota funkcie

Riešenie rovnice s absolútnou hodnotou - grafická metóda

Grafické riešenie rovnice s absolútnou hodnotou

Grafické riešenie rovnice s dvomi absolútnymi hodnotami

Absolútna hodnota a nerovnice

Absolútna hodnota a intervaly

Riešenie nerovnice s absolútnou hodnotou

Riešenie nerovnice s absolútnou hodnotou

Riešenie nerovnice s absolútnou hodnotou

Algebraické riešenie nerovnice s absolútnou hodnotou

Riešenie nerovnice s absolútnou hodnotou

Riešenie nerovníc s absolútnou hodnotou

Riešenie nerovníc s absolútnou hodnotou