Súvisiace materiály

Transformácie grafov rôznych funkcií

Lekcia sa skladá z

Absolútna hodnota čísla, funkcia absolútnej hodnoty

Absolútna hodnota funkcie

Úprava grafov funkcií

Grafy funkcií s absolútnou hodnotou argumentu

Absolútna hodnota a zložené úpravy grafov

Aplikácie