Súvisiace materiály

Ekosystém

Lekcia sa skladá z

Opis ekosystému

Vzájomná závislosť organizmov

Prostredie, habitat a nika

Biologické spoločenstvo

Fungovanie ekosystému

Biotop

Biotické zložky ekosystému

Biocenóza

Vrstvy oceánu

Biocenóza –  spoločenstvo všetkých organizmov, ktoré patria do jedného ekosystému

Producenty - konzumenty - dekompozítory

Typy ekosystémov