Súvisiace materiály

Ekosystém

Lekcia sa skladá z

Vzájomná závislosť organizmov

Ekosystém = biocenóza + biotop

Typy ekosystémov

Producenty - konzumenty - dekompozítory

Fungovanie ekosystému

Biocenóza - spoločenstvo všetkých organizmov, ktoré patria do jedného ekosystému