Súvisiace materiály

Genetické ochorenia

Lekcia sa skladá z

Význam a prevencia mutácií

Genetická variácia - mutácia

Vplyvy mutagénov

Numerické chromozómové mutácie

Vznik numerických chromozómových mutácií

Numerické chromozómové mutácie

Vzťah medzi vekom matky a rizikom Downovho syndrómu

Cystická fibróza

Príznaky cystickej fibrózy

Kosáčikovitá anémia

Riziko získania kosáčikovitej anémie

Kosáčikovitá anémia u potomstva

Kosáčikovitá anémia a malária

Symboly využívané v rodokmeňoch

Rodokmene

Váš rodokmeň

Symboly využívané v rodokmeňoch

Rozbor rodokmeňa v praxi