Súvisiace materiály

Chromozómové mutácie

Lekcia sa skladá z

Chromozómové aberácie

Trizómie autozómov

Numerické aberácie pohlavných chromozómov

Štrukturálne aberácie

Dôsledky translokácie

Dôsledky delécie, inverzie a duplikácie