Súvisiace materiály

Lekárske uplatnenie génového inžinierstva

Lekcia sa skladá z

Génové inžinierstvo a nové liečivá

Získavanie transgénnych bielkovín

Odhaľovanie genetických ochorení

Prenatálna diagnostika

Génová terapia

Génové inžinierstvo v súdnom lekárstve

Sekvenovanie DNA