Súvisiace materiály

Lekárske uplatnenie génového inžinierstva

Lekcia sa skladá z

Liečba trpasličieho vzrastu

Tvorba erytropoetínu

Génové inžinierstvo a nové liečivá

Syntetický inzulín

Úlohy prokaryotických a eukaryotických organizmov v génovom inžinierstve

Transgénna ovca a liečba pľúcneho emfyzému

Pľúcny emfyzém

Získavanie transgénnych bielkovín

Eukaryotické bunky v génovom inžinierstve

Diagnostika ľudských karyotypov

Diagnostika cystickej fibrózy pomocou genetických prób

Ochorenia podmienené zmenami chromozómov

Odhaľovanie genetických ochorení

Výskyt genetických ochorení vo svete

Prenatálna diagnostika

Prenatálna diagnostika a genetické ochorenia

Génová terapia pri SCID

Génová terapia

Lipozómový rozprašovač pri liečbe cystickej fibrózy

Metóda Southernovho prenosu v súdnom lekárstve

Génové inžinierstvo v súdnom lekárstve

Sekvenovanie DNA

Čítanie sekvencie DNA