Súvisiace materiály

Polykondenzáty

Lekcia sa skladá z

Adičná polymerizácia

Polykondenzácia

Polykondenzácia (1)

Polykondenzácia (2)

Paraformaldehyd

Bakelit

Získavanie polyesterov

Polyestery

Získavanie polykarbonátov

Polykarbonáty

Lexan

Polykarbonáty

PET  fľaše

Polyesterové vlákno a látka

Fólia z Melinexu

Syntéza monoméru

Polymerizácia monoméru

Polyetylén, PET

Štruktúra Nylonu-6,6

Syntéza Nylonu-6,6

Nylon-6,6 – polyamid (1)

Nylon

Nylon-6,6 – polyamid (2)

Použitie nylonu

Kevlar

Kevlar

Použitie Kevlaru

Vlastnosti kompozitov

Kompozity

Použitie kompozitov

Samoopravné kompozity

Kompozity

Biologická odbúrateľnosť polymérov

Biologická odbúrateľnosť polymérov

Biologická odbúrateľnosť polymérov