Súvisiace materiály

Polykondenzáty

Lekcia sa skladá z

Polykondenzácia (1)

Polykondenzácia (2)

Polyestery

Polykarbonáty

Polyetyléntereftalát, PET

Nylon-6,6 – polyamid (1)

Nylon-6,6 – polyamid (2)

Kevlar

Kompozity

Biologická odbúrateľnosť polymérov