Materiál patrí do

4.03.b Trvanie v minútach a hodinách