Materiál patrí do

2.01.b Delenie na rovnaké časti